amuletstore.in.th น้อมเก้าพระเครื่อง น้อมเก้าพระเครื่อง
หัวข้อ หลวงพ่อชำนาญ พระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและศรัทธายิ่งของมหาชน
รายละเอียด
                                                                             หลวงพ่อชำนาญ
                                    พระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและศรัทธายิ่งของมหาชน


บทนำ

   พระครูปทุมวรกิจ หรือนามที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า “หลวงพ่อชำนาญ” แห่งวัดบางกุฎีทองยอดเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทแห่งเมืองปทุม เป็นพระที่เก็บตัวเงียบอยู่ในกุฎี พูดน้อย ถือพระรัตนตรัยและครูอาจารย์เป็นใหญ่เหนืออื่นใดทั้งหมด ด้วยวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัด น่าเลื่อมใสและศรัทธาคงเอกลักษณ์พุทธบุตรในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงพระครูปทุมวรกิจ นามเดิมชื่อ ชำนาญ นามสกุล พันธ์หว้า เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2515 ในชุมชนชาวมอญ ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี บิดาชื่อ นายชะโอด มารดาชื่อนางสำเนียง พันธ์หว้า มีน้องชายร่วมบิดามารดา 3 คน ท่านจึงมีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายมาจาก“ชาวมอญเมืองปทุม”โดยแท้
   การที่หลวงพ่อชำนาญ เกิดในชุมชนชาวมอญ ที่มาตั้งรกรากอยู่มาช้านานตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย และยังคงใช้ขนบธรรมเนียม ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมแบบรามัญมาจนถึงปัจจุบัน แม้ในวัดบางกุฎีทอง เดิมเรียกว่าวัดบางกุฎีมอญ หลวงพ่อได้สร้างถาวรวัตถุภายในพระอารามวัดบางกุฎีทอง ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมลักษณะศิลปวัฒนธรรมแบบรามัญที่เด่นชัด
   ในวัยเด็ก หลวงพ่อท่านมีนิสัยเรียบร้อย ชีวิตหลวงพ่อจึงวนเวียนและผูกพันอยู่กับวัด เพราะส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในวัดมากกว่า ท่านมีความสุขเมื่อได้เข้าเขตวัด และเหมือนใจท่านมีจิตผูกพันอยู่กับวัดตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลวงพ่อมีความรักและเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก อุ้มชู ชุบเลี้ยง ให้ทุนการศึกษาและส่งเสริมเด็กที่ยากจนแต่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาสูง ๆ เป็นจำนวนมาก เมื่อเด็กและเยาวชนปิดภาคเรียนหรืออยู่เป็นศิษย์วัดหลวงพ่อก็ได้ฝึกฝน อบรมให้รู้ระเบียบ ปฏิบัติและสนองงานหลวงพ่อและวัดเพื่อให้เด็ก ๆ มีหลักคุณธรรมเป็นคนดีมีศีลธรรม และช่วยเหลืองานสังคม
 
 การเข้าสู่ภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา

     โดยที่บ้านของท่านอยู่ใกล้กับวัดบางกุฎีทอง ชีวิตของท่านจึงวนเวียนผูกพันอยู่กับวัด อาจกล่าวได้ว่าชีวิตของท่านส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในวัดมากกว่า เพราะท่านจะเข้าไปรับใช้หลวงปู่สุรินทร์ เรวโต(พระครูปทุมธรรมนุสิฐ)เจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทองในขณะนั้นอยู่เป็นประจำ จึงทำให้หลวงปู่สุรินทร์ มีความรักและเมตตาต่อท่านตั้งแต่เด็ก เมื่อหลวงพีได้เรียนจบชั้นประถมศึกษาภาคบังคับแล้ว หลวงปู่สุรินทร์ ก็ได้ให้ท่านบรรพชาเป็นสามเณร ตั้งแต่อายุได้ 14 ปี เมื่อท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ทำให้ท่าน ได้รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่สุรินทร์ได้เรียนรู้ข้อวัตรปฏิบัติและและวิชาการต่าง ๆ จากหลวงปู่สุรินทร์ ซึ่งหลวงปู่สุรินทร์ได้เรียนวิชาอาคมต่าง ๆ จากพระอาจารย์ของท่านโดยเฉพาะสายรามัญคือท่านเจ้าคุณรามัญมุนี วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี หลวงพ่อชำนาญ ท่านสนใจศาสตร์วิชาอาคมและสักยันต์ตั้งแต่เยาว์วัย ทั้งจากพระภิกษุสงฆ์ผู้เรืองเวทและฆราวาสผู้เชี่ยวชาญ เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้ไปศึกษาวิชาถึงเมืองมอญประเทศพม่า ได้พบ และสนทนาธรรมกับหลวงพ่ออุตตม สาโร พระชาวมอญผู้มีวิชาอาคมขลังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวมอญและชาวพม่าทั่วไปเมื่อใครได้ไปพบหลวงพ่อที่วัด จะเห็นได้ว่ารูปภาพด้านหลังที่ท่านนั่งอยู่นั้นจะเป็นรูปภาพครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้ให้แก่หลวงพ่อท่าน ท่านถือความกตัญญูนั้นเป็นคุณธรรมสำคัญ เพราะเป็นคุณธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนดี แสดงให้เห็นถึงความเป็นบุคคลที่โลกยกย่อง ชื่นชม นิยมบูชา ความกตัญญู คู่กับ คำว่า กตเวที คำว่า กตัญญู แปล ว่ารู้ความดี กตเวที แปลว่า หาวิธีตอบแทนความดีของท่าน ใครก็ตามที่มีคุณธรรมความดีต่อเรา วิสัยคนดีย่อมจะต้องกตัญญู ย่อมจะต้องกตเวที ด้วยบทกวีที่ว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนัก นี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควร คนดีล้วนใจมั่นกตัญญู
 
หลวงพ่อชำนาญ : ผู้เป็นที่รักและที่พึ่งของมหาชน
 
หลวงพ่อชำนาญคือ ภิกษุหนุ่มผู้ยิ่งในศรัทธามหาชน มีดีอะไร จึงทำให้ศิษย์และประชาชนทั่วไป เมื่อมีปัญหา เดือดร้อนเรื่องใดก็มาปรึกษากราบขอบารมีให้หลวงพ่อ ขจัดปัดเป่าและบรรเทาปัญหาต่าง ๆ จนท่านไม่มีเวลาพักผ่อน แต่ดูเหมือนท่านไม่เคยแสดงความเหนื่อย เพียงท่านปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ และได้รับความสบายใจกลับไป ตลอดเวลาที่ผ่านมาปรากฏยังไม่มีใครสักคน ที่หลวงพ่อแก้ปัญหาให้ไปแล้ว บอกกล่าวว่าไม่
 
 
ประสบความสำเร็จ มีแต่จะเพิ่มศรัทธายิ่งและมาหาท่านบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ

    ลูกศิษย์ของท่านคนแล้วคนเล่า หรือคนเพิ่งเคยมาหาท่านครั้งแรกเพียงแค่เดินขึ้นมาหาท่านบนหอสวดมนต์เมื่อท่านได้เห็นหน้าก็สามารถบอกกล่าวปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันทีจนทำให้หลายคนที่มาพบท่านเป็นครั้งแรกถึงกับนั่งงงเป็นไก่ตาแตกจนเกิดความสงสัยว่า “ท่านรู้ได้อย่างไร” โดยที่ยังไม่ได้พูด ไม่ได้บอกเลยสักคำจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อ ท่านได้ศึกษาวิชาทั้งด้านสมถกัมมัฎฐานและวิปัสสนากัมมัฎฐาน ซึ่งเป็นหลักพุทธธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติตามหลักสมถะและวิปัสสนาในการเดินธุดงค์ไปอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และได้เข้าไปศึกษาธรรมถึงเมืองมอญ ประเทศพม่า จึงทำให้จิตและสมาธิของท่านมั่นคงอันเป็นผลจากการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาเวลาที่ท่านได้รับนิมนต์นั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นต่าง ๆ  ทั่วประเทศ หลวงพ่อจึงนั่งสมาธินิ่งมาก จนบางที่ ท่านนั่งกำหนดจิตภาวนาขณะพิธีดับเทียนชัย และพระเถระที่มาก็กลับหมดแล้ว แต่หลวงพ่อยังคงนั่งเข้า สมาธิ อธิษฐานจิตตลอด
    อนึ่ง การที่หลวงพ่อชำนาญมีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการสักยันต์ และการทำตะกรุด ท่านได้เรียนวิชาจากอาจารย์อยู่ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านอาจารย์อยู่บอกหลวงพ่อว่า ถ้าท่านอยากได้วิชาอาคมดังกล่าว ท่านต้องพิจารณาซากศพที่เน่าเหม็นนั้น ให้เห็นเป็นซากศพที่ไม่เหม็นไม่มีกลิ่นเหมือนท่อนไม้ จึงจะเรียนวิชาได้ผลจากการปฏิบัติเช่นนี้ จิตใจของหลวงพ่อ จึงเย็นและสงบนิ่ง โดยเฉพาะอิริยาบถการเดินของท่านเบาและเสมือนไร้ร่องรอย ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไกลไร้พรหมแดน แต่แปลกท่านไม่มีแม้ทั้งวิทยุและโทรทัศน์
    สิ่งหนึ่งท่าครองใจศิษย์ไม่เสื่อมคลาย คือท่านเป็นที่รัก และเป็นที่พึ่งของศิษย์ โดยเฉพาะความรักลูกศิษย์องท่านที่มีมากจนรู้ซึ้งในน้ำใจของศิษย์ทุกคน ใครที่น้อมเข้ามาเป็นศิษย์ของท่านแล้ว ท่านจะช่วยเหลือจนถึงที่สุดดังคำสอนของหลวงพ่อที่บอกต่อศิษย์เสมอว่า อันครูบาอาจารย์ไม่เคยทอดทิ้งศิษย์ มีแต่ศิษย์นั้นแหละที่ลืมและทอดทิ้งอาจารย์ หากศิษย์ไม่ลืมครูบาอาจารย์ มีหรือจะทิ้งศิษย์ต้องช่วยกันจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่ง
 
หลวงพ่อชำนาญกับงานสังคมสงเคราะห์

    หลวงพ่อชำนาญเป็นพระเถระหนุ่มประกอบด้วยศีลาจารวัตรดีงานรับภารธุระพระพุทธศาสนา บำเพ็ญคุณณูปการแก่คณะสงฆ์ สังคม ประเทศชาติ
    ด้านดำเนินกิจการอันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สังคม คือ เมื่อหลวงพ่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทอง ท่านจึงใช้กำลังสติปัญญาและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวัด โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ท่านได้ดำเนินการสร้างเขื่อนกันบริเวณริมคลองกับโรงครัว สร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทย จำนวน 4 หลัง หอฉัน 1 หลัง หอเจริญพระ- พุทธมนต์ 1 หลัง ห้องสุขา 10 ห้อง โรงครัว 1 หลัง สร้างกำแพงคอนกรีตรอบวัด สร้างวิหารหลวงปู่ทวด วิหารพระสังกัจจายน์ สร้างหอระฆัง 2 หลัง หอกระจายข่าว 1 หลัง สร้างณาปนสถานพร้อมเตาเผาปลอดมลภาวะ เป็นผู้วางแผนและปรับปรุงกุฏิสงฆ์ทรงไทยด้วยไม้สักลวดลายสถาปัตยกรรมไทยและรามัญ ปฏิสังขรณ์อุโบสถ และบรรจุพระพิมพ์ 108 พิมพ์ จำนวน 108 โอ่ง ไว้ใต้ฐานอุโบสถ สร้างรั้วโรงเรียน โรงอาหาร โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง โรงอาหาร โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี รวมทั้งสนับสนุนและอุปถัมภ์การก่อสร้างถาวรวัตถุของวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพิจิตร และจะมีโครงการสร้างพระธาตุเจดีย์ด้วยงบประมาณ สี่สิบห้าล้านบาท เพื่อถวายต่อพระพุทธศาสนา
     ด้านการศึกษาสงเคราะห์ หลวงพ่อได้สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลีตั้งทุนและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดบางกุฎีทองและโรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี
     ด้านสาธารณสงเคราะห์ ได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์บุคคลเป็นโรคเรื้อน สมทบทุนตั้งทุนโรงพยาบาลปทุมธานี สำหรับพระสงฆ์อาพาธ บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนเขตวัดบางกุฎีทอง และบริเวณใกล้เคียง บริจาคเพื่อสมทบทุนสถานีอนามัยตำบลบางกะดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หลวงพ่อให้การสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย อุปถัมภ์อุปกรณ์การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส.) ณ วัดพิชญาติการาม มอบเครื่องโปรเจ็กเตอร์ และอุปกรณ์การศึกษาแก่คณะครุศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์นับได้ว่าพระครูปทุมวรกิจ (ชำนาญ อุตตมปญโญ) เป็นพระเถระที่ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่อง
 
ประกาศเกียรติคุณ

     สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงมีมติให้ถวายปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป
 
ที่มา หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิธีฉลองปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
หนังสืออ้างอิง
นิตยสารพุทธามหาเวท ปีที่ 3 ฉบับที่ 36,37 มีนาคม – เมษายน 2551 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) พุทธธรรม.พิมพ์ครั้งที่ 11,กรุงเทพมหานคร :มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,2546 สมศักดิ์ บุญปู่ พุทธศาสนากับการศึกษา.คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,2550 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ปีที่ 18 ฉบับที่ 2344 วันที่ 12 เมษายน 2551 หน้า 30 หนังสือพิมพ์อิทธิฤทธิ์ ปักษ์แรกฉบับที่ 72 ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2551

วันที่สร้าง

3/13/2011 2:47:00 PM
จำนวนคนอ่าน 18438
หน้าแรก | วัตถุมงคล | เรื่องพระน่ารู้ | วิธีการสั่งจอง | เกี่ยวกับเรา

Copyright©2008 amuletstore.in.th All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
powered by siamfocus.com