amuletstore.in.th น้อมเก้าพระเครื่อง น้อมเก้าพระเครื่อง
หัวข้อ พระปิดตาผงไม้แหย่แย้ หลวงปู่คำสังข์ สำนักสงฆ์หนองหอยเก่า อ.กบินบุรี จ.ปราจีนบุรี
รายละเอียด สุดยอดวัตถุมงคลเรียกโชค เสริมลาภ บูชาแล้วจะเสริมความสำเร็จแห่งเมตตาค้าขาย เสริมความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเสริมโชคเรียกลาภให้เงินทองไหลมาของดีแห่งโชคลาภในเวลานี้ก็ต้องยกให้ “พระปิดตาเนื้อผงไม้แหย่แย้และกำไลพญาต่อ” ของหลวงปู่คำสังข์ ยโสธโร แห่งสำนักสงฆ์หนองหอยเก่า อ.กบินทร์บุรี โดยเฉพาะพระปิดตาที่หลวงปู่ท่านนำผงไม้แหย่แย้ ซึ่งเป็นมวลสารที่หายากและมีพลังอานุภาพในทางเรียกโชค เรียกลาภและเป็นเมตตาอยู่ในตัวอยู่แล้ว เมื่อได้นำมาสร้างเป็นพระปิดตาไม้แหย่แย้และทำพิธีปลุกเสกเสกลงมนต์หัวใจเศรษฐีมหาโชคมหาลาภก็เท่ากับเพิ่มพลังความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระปิดตานี้ให้มีพุทธคุณที่จะเสริมโชคลาภ เสริมมหาเมตตาให้แก่ผู้บูชา
“พระปิดตาเนื้อผงไม้แหย่แย้” วัตถุมงคลของดีตำรับโบราณของจริง ที่หลวงปู่คำสังข์ท่านได้รวบรวมผงไม้แหย่เก็บไว้ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ท่านเดินธุดงค์และได้นำออกมาสร้างพระปิดตานี้เป็นครั้งแรก และที่ด้านหลังฝังตะกรุดเงินเทวดานิมิตร 5 ดอก ฝังตะกรุดเงินราชาโชค 5 ดอก ซึ่งหลวงปู่ท่านบอกว่าตะกรุดนี้เป็นตะกรุดราชาโชคซึ่งจะเสริมโชคเสริมลาภให้บังเกิดแต่ผู้บูชาได้แบบทุกทิศทุกทาง บูชาแล้วเงินจะไม่ขาดกระเป๋าและเมื่อนำมาฝั่งไว้ที่องค์พระปิดตาเนื้อผงไม้แหย่แย้ ก็จะมีพลังเรื่องโชคลาภนั้นเสริมการใช้อะไรยิ่งขึ้นไปอีก และที่สำคัญของหลวงปู่ท่านได้ทำตะกรุดเงินขนาดเล็กและใส่ในบาตรจนเต็มบาตร และทำพิธีปลุกเสกด้วยหัวใจโภคทรัพย์มหาโชคมหาลาภ นะเศรษฐี หัวใจเงินทองไหลมา เสกจนครบ 108 คาบ และจึงนำมาที่ด้านหลังขององค์พระปิดตาผงไม้แหย่แย้ ซึ่งหลวงปู่ท่านบอกว่าตะกรุดนี้เป็นตะกรุดราชาโชค ซึ่งจะเสริมโชคเสริมลาภให้บังเกิดแก่ผู้บูชาได้แบบทุกทิศทุกทาง บูชาแล้วเงินไม่ขาดกระเป๋า และเมื่อนำมาฝังไว้ที่องค์พระปิดตาเนื้อผงไม้แหย่แย้ ก็จะมีพลังเรื่องโชคลาภนั้นเสริมการให้แรงยิ่งขึ้น
"ไม้แหย่แย้" ไม้มงคลที่มีชื่อแปลกหูสำหรับบางท่าน แต่ถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานจะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีตั้งแต่อดีตโบราณถึงปัจจุบัน จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เรื่องของไม้แหย่แย้นั้น เป็นไม้มงคลที่มีคุณวิเศษแห่งโชคลาภ เสริมทั้งทางด้านเมตตามหานิยม เมตตาค้าขายแก่ผู้ที่มีไว้บูชา "ผงไม้แหย่แย้" มวลสารที่มีคุณอนันต์มีความวิเศษและยิ่งทำมวลสารนี้มาปลุกเสกนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลก็จะได้พุทธคุณที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นเอกทวี "ผงไม้แหย่แย้" นักเต้นผงไม้พุทธคุณที่หายากเพราะต้นไม้ใหญ่และมีมากขึ้นอยู่ในเขตป่าลึกที่มีความชื้นสูง ซึ่งก็พบไม่มากนัก ซึ่งหลวงปู่คำสั่งท่านก็มีไม้แหย่แย้เก็บไว้ตั้งแต่ครั้งท่านเดินธุดงค์ ซึ่งหลวงปู่ท่านบอกว่าเก็บรวบรวมใส่บาตรไว้ได้ 3 บาตรกว่าๆ และช่วงเข้าพรรษาของทุกๆปี ก็จะนำไม้แหย่แย้ในบาตรนี้เข้าปลุกเสกมาตลอดและเมื่อจะสร้างพระปิดตาผงไม้แหย่แย้รุ่นแรกนี้ก็ได้นำไม้แหย่แย้หนึ่งบาทมาตำเป็นผงแล้วใช้เป็นมวลสารหลักในการสร้างพระปิดตารุ่นนี้
วัดหนองหอยเก่าแห่ง อำเภอกบินทร์บุรี นับเป็นสถานที่อันเงียบสงบและอยู่ห่างไกลเหตุความวุ่นวายทั้งปวง หลวงปู่คำสั่งท่านบอกว่าความ เงียบสงบ แข่งนี้ทำให้มีเวลาที่จะปฏิบัติ มีเวลาจะใช้ทบทวนสรรพวิชาที่ได้จากครูบาอาจารย์ มีเวลาที่จะใช้สมาธิในการต่อมนต์ ต่อยันต์ครูต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ สร้างพระปิดตา สร้างกุมารดูดรก สร้างกำไลพญาต่อก็มีเวลาที่จะเสร็จลงหัวใจทีละองค์ ทีละชิ้นให้ครบถ้วนแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกได้อย่างสบายสบาย โดยเฉพาะกับพระปิดตาผงไม้แหย่แย้ที่ใช้สมาธิบัติลงเสกหัวใจแห่งโชคลาภ หัวใจพระภควัมบดี
โดยหลวงปู่ท่านใช้หัวใจบทครูเสก 108 คาบ "ทิสาวาติดปาโมกขัง ฆะเฎสิฆะเฏสิ กิงกาณาฆะเฎสิ อะหังปิตัง ชานามิ หัตเถหิ อัตเถหิ มาระพันธัง มาระพันธัง มาระปาทัง มาระปาทัง ติฏฐาหิ ติฏฐาหิ ภัคคะภัคคา อิติภควา พุทโธโลเก" เป็นพุทธคุณแห่งมหาบารมีเสริมมงคลชีวิตสารพัดเมตตา
พุทธมงคลแห่งมหาเมตตา พุทธมงคลแห่งมหาบารมี เจริญภาวนากำหนดจิตสู่สมาธิบัติและเสกกำกับด้วย " ธัมมะจักกัง ปะทังสุตา วา พุทฌิติวา อัตตังปะทัง สันติเก อะระหาโลเก โลกานัง หิตะการะณา ภันเตควัมปติ นามะตีสุโลเกสุปากะโต พรหมปุตโต มหาเถโรอะระโห เชฎฐะโกมุนี นัตถิเกโร สะโมอินทะคันทัพพา อะสุราเทวา สักโกพรหมาภิปูชิโต นะโมพุทธัสสะควัมปะติสะ นะโม ธัมมัสสะควัมปะติสะ นะโมสังฆัสสะควัมปะติสะ
สุกขา สุขะวะรัง ธัมมังธัมมะจักกัง ปะวะรัง วะรัง นิฎฐิตัง สิวลีจะมหาเถโร ยักขา เทวาภิปูชิโต โสระโหปัจจะยาทิมหิ อะหังวันทามิตังสะทา สิวลีจะมหาเถโร เทวะจานะระปูชิโต โสระโหปัจจะยาทิมหิ มหาลาภภังกะโรนตุเม ลาเภนะ อุตตะโมโหติ โสระโหปัจ จะยาทิมหิ มหาลาภัง สะทา โสตถีภวันตุเม ราชะปุต โตจะโยกะโร สิวลีอิติสุคะโต ลาเภนะอุตตะโมโหติ ยังยังชนะปะทัง ยาติ นิคคะ เมราชะธานิโย สัพพัต กะปูชิโรโหติ เถรัสสาปาเทวันทามิ เถรัสสานะภาเวนะ สัพพะลาโภภวันตุเม สิวลีนันนทะ สิวะลีเถรัสสะ เอตคะตังคุณัง สัพพะธะนัง สุปติฏฐิตัง สาริกะธาตุ พุทธรูปัง อะหังวันทามิ สัพพะทานะนามิ สัตถะเถรัง มหาเตชัง มหาตัปปัง” เสกกำกับ 108 คาบ เป็นเอกอุแห่งความสำเร็จ นานานับประการ พร้อมทั้งเสกกำกับด้วยหัวใจแห่งโชคลาภ หัวใจมหาโภคทรัพย์ 7 บท หัวใจเจ้าทรัพย์ 7 ตะแบก อันเป็นบทครูที่ศักดิ์สิทธิ์โดยหลวงปู่ท่านใช้เสกภาวนากำกับพระปิดตาผงไม้แหย่แย้ ทีละองค์จนครบ
พระปิดตาผงไม้แหย่แย้ พุทธคุณล้นเหลือเสริมเมตตามหาบารมี บูชาแล้วเสริมดวงชะตา นำพาความเป็นมงคลชีวิตอันเป็นที่รักที่เมตตา แก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ เปิดทางสำเร็จแต่หน้าที่การงาน เปิดทางสำเร็จแห่งเมตตาค้าขาย เปิดทางสำเร็จแห่งโชคลาภด้วยพลังแห่งพุทธคุณยิ่งบูชายิ่งมีแต่เจริญก้าวหน้า ยิ่งบูชายิ่งมีแต่คนรักใคร่เมตตา หิ้งบูชายิ่งเจ็บที่รักที่ไว้วางใจแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ ยิ่งบูชายิ่งทำมาค้าขายดี ยิ่งบูชายิ่งซื้อง่ายขายคล่องยิ่งบูชายิ่งมีโชคลาภ
ตอนนี้ พระปิดตาไม้แหย่แย้ที่ดังด้วยพลังที่เด่นเป็นหนึ่งในเรื่องโชคลาภ ซึ่งมีหลายท่านที่ได้รับโชคลาภ บางท่าน ที่ได้พระปิดตาไม้แหย่แย้ไปบูชา และรับโชคกว่าครึ่งล้านไปแล้ว
คุณสุรศักดิ์ พงษ์วิทยา อยู่สาทร กทม. เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้บูชาพระปิดตาไม้แหย่แย้ของหลวงปู่คำสั่งแล้วมีโชคติดๆ กัน 2 งวดซ้อน และงวดที่ 2 นี้ถูกเต็มๆ 3 ตัวตรงตรง รับเงินกว่า 400000 บาทมาแล้ว คุณสุรศักดิ์ได้เล่าว่าผมอ่านเรื่องประวัติของหลวงปู่คำสังข์แล้วสนใจเรื่องของพระปิดตาไม้แหย่แย้มาก ก็เลยรีบไปบูชาเลยครับ ผมว่าตั้งแต่ผมได้บูชาพระปิดตาไม้แหย่แย้นี้ ผมก็ขายของดีขึ้นและผมก็มีโชคถูกทั้งลอตเตอรี่ เลขท้าย 3 ตัวบ้างและ 2 ตัวบน ได้เงินรวมรวมแล้ว 4 แสนกว่าบาท ผมเองไม่เคยมีโชคอย่างนี้เลย นี่เป็นครั้งแรกเลยครับ
วัตถุมงคลเรียกโชคเสริมลาภ บูชาแล้วจะเสริมความสำเร็จแห่งเมตตาค้าขาย เสริมความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เสริมโชคเรียกลาภให้เงินทองไหลมา ของดีแห่งโชคลาภในเวลานี้ก็ต้องยกให้พระปิดตาเนื้อผงไม้แหย่แย้ ที่ตั้งจากผงไม้แหย่แย้และผงรังต่อ ของหลวงปู่คำสังข์ สำนักสงฆ์หนองหอยเก่า โดยเฉพาะพระปิดตาที่หลวงปู่ท่านนำ ผงไม้แหย่แย้และผงรังต่อ ซึ่งเป็นมวลสารที่หายากและมีพลังอานุภาพในทางเรียกโชคเรียกลาภ และเป็นมหาเมตตาอยู่ในตัวอยู่แล้ว เมื่อได้นำมาสร้างเป็นพระปิดตาไม้ใหญ่แล้วและทำพิธีปลุกเสกลงมนต์หัวใจเศรษฐี หลงมนต์มหาโชค มหาลาภ ลงมนต์เรียกเนื้อก็เท่ากับเพิ่มพลังความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระปิดตานี้ให้มีพุทธคุณที่จะเสริมโชคลาภ เสริมมหาเมตตาให้แก่ผู้บูชา
สุดยอดวัตถุมงคลแห่งโชคลาภ เสริมความสำเร็จแห่งความร่ำรวย เมตตาค้าขาย เสริมความก้าวหน้าในชีวิต
พระปิดตาเนื้อผงไม้แหย่แย้ผสมผงรังต่อ วัตถุมงคลของดีตำรับโบราณของขลัง ที่หลวงปู่คำสังค์ท่านได้รวบรวมผงไม้แหย่แย้เก็บไว้ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ท่านเดินธุดงค์ และได้นำออกมาสร้างพระปิดตานี้เป็นครั้งแรก และที่ด้านหน้าฝังตะกรุดเงินเทวดานิมิตร 5 ดอก ฝังตะกรุดเงินราชาโชค 5 ดอก ซึ่งหลวงปู่ท่านบอกว่าตะกรุดนี้เป็นตะกรุดราชาโชค ซึ่งจะเสริมโชค เสริมลาภให้บังเกิดแก่ผู้บูชาได้แบบทุกทิศทุกทาง บูชาแล้วเงินไม่ขาดกระเป๋า และเมื่อนำมาฝังไว้ที่องค์พระปิดตาเนื้อผงไม้แหย่แย้ ก็จะมีพลังเรื่องโชคลาภนั้นเสริมการให้แรงยิ่งขึ้นไปอีก
พลังอาถรรพณ์อันวิเศษของไม้แหย่แย้นี้ เป็นที่รู้ เป็นที่ทราบกันมาหลายร้อยปีแล้วว่าดีเยี่ยมใครที่มีไว้บูชา จะมีอยู่ 2 อย่างคือ รวยกับรวย รวยโชค รวยลาภ รวยทำมาค้าขาย และรวยเสน่ห์ ที่เป็นที่หนึ่งแห่งมนตร์แห่งพลังที่มัดใจ เสริมให้สำเร็จในทุกเรื่อง ที่ขึ้นชื่อว่าความรัก หลวงปู่คำสังค์ท่านได้ศึกษาทั้งในวิชามหาเสน่ห์ และวิชาลงเสกเลขยันต์ เรียกโชคเรียกลาภ และวิชาเศษผงไม้แหย่แย้ ทำผงมหาลาภทำผงมหาเสน่ห์ แนะนำผมที่ประสงค์พลังมหาเวทย์แล้วนั้นนำมาสร้างเป็นพระปิดตาผงไม้แหย่แย้ หลวงปู่ท่านได้ทำพิธีอธิษฐานจิตลงเสกแบบเต็มๆ ครบ ตามมหาสูตรแล้ว หลวงปู่ท่านยังนำมาปลุกเสกลงอาคมในคืนวันเสาร์ 5 แบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องของไม้แหย่แย้จากคำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่นั้นบอกเหมือนกันเลยก็คือมาให้ใหญ่และนี้เด่นทางโชคลาภและเมตตามาขายไม่ว่าจะทำมาหากินที่ไหน จะไปค้าขายที่ไหน จะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภที่ไหนใช้ได้ตลอด
คุณจามณี อินทร์มณี อยู่บางเขน กทม มาบูชาพระปิดตาผงไม้แหย่แย้ เพราะได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่คำสังข์ และพระปิดตาผงไม้แหย่แย้และเป็นคนชอบเสี่ยงโชคแต่ไม่ค่อยจะมีโชค เล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นว่า " หนูนะพี่เกิดมาไม่เคยถูกหวยแบบเต็มเต็มเลย แต่ก็ซื้อทุกงวดและที่ถูกมาบ้างก็นานแล้วนิดๆหน่อยๆ พี่หนูมาบูชาพระปิดตาไม้แหย่แย้ของหลวงปู่คำสังข์ไปครั้งที่แล้วนะพี่ หนูก็เลยขอตรงๆว่าอยากจะถูกหวย กลับถึงบ้านก็เอาพระปิดตาผงไม้แหย่แย้เป็นเหลี่ยมแล้วเอามาเก็บไว้ที่กระเป๋าสตางค์ อธิษฐานขอโชคขอลาภและระลึกถึงหลวงปู่ท่านว่าหนูเองก็ไม่ค่อยมีสตางค์ ขอให้หนูถูกหวยสักงวด เช้าอีกวันเป็นวันหวยออกหรือไม่รู้จะซื้อเลขอะไรก็เลยซื้อเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ถูกตรงๆเลยพี่ถูก 3 ตัวบนแถม 2 ตัวอีก ได้เงินมาเกือบเจ็ดหมื่นบาท รีบกลับบ้านนอกไปหาแม่ได้อย่างสบายใจเอาเงินไปให้แม่ไว้ใช้และแบ่งมาทำบุญอีกส่วนหนึ่ง เกิดมาไม่เคยจะถูกหวยตรงๆและได้เงินมากๆอย่างนี้เลยค่ะ กลับมาจากบ้านก็แวะมาหาพี่เลย มาบูชาพระปิดตาอีก 1 องค์กับกุมารดูดรกหลวงปู่ค่ะ"
โชคลาภที่ไม่เคยได้ก็ได้เรื่องค้าขายที่เงียบเงียบเหงาเหงาก็กลับมีชีวิตชีวาขึ้น
คุณมนัส นิ่มอุบล เป็นอีกท่านหนึ่งที่รู้ถึงอานุภาพของไม้ใหญ่ๆเป็นอย่างดี เมื่อได้รู้ว่าหลวงปู่คำสังข์ท่านได้วัตถุมงคลจากไม้แหย่แย้ คุณมนัสบอกว่าผมเองรีบไปบูชาก่อนเลยเพราะกลัวหมดถ้าเกิดมีคนที่รู้เหมือนผม คุณมานัสบอกว่า " ผมไปกราบหลวงปู่ถึงที่วัดที่กบินทร์บุรีเลยครับ และก็ได้บูชาพระปิดตา และก็จริงๆอย่างที่ผมคิดเลยครับเพราะพอผมได้บูชามาที่ร้านเมียผมก็ขายของดีขึ้นลูกค้าแน่นทั้งวัน ขายจนเข้าหมดลูกค้าก็ยังมาอยู่เรื่อย วิ่งไปซื้อข้าวเปล่าร้านอื่นมาผัดขายแบบว่าทำไปทำมาต้องหุงข้าวเพิ่มเองเลยนะครับและขายดีอย่างนี้ทุกวัน ส่วนผมนั้นที่หาของดีจากไม้ใหญ่และนั้นก็เพื่อที่จะหาของดีมาช่วยในเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับ เมื่อผมมีโอกาสที่จะไปเสี่ยงโชคผมก็นำพระปิดตาไม้แหย่แย้นี้ติดตัวไปด้วยตลอด ซึ่งก็เป็นจริงตามที่โบราณเขาว่าเลยครับ เพราะผมไปเสี่ยงโชคก็มีแต่ได้ครับ บางครั้งได้แต่เลิกไม่ได้ เพราะคนที่เสียไม่ยอมเลิกเราง่วงนอนก็ง่วง แต่ก็ต้องอดทนนั่งต่อ แต่ก็ได้เงินต่อไปเรื่อย ผมเองผมบูชาเฉพาะพระปิดตาของหลวงปู่ตอนนี้ 5 องค์แล้วครับ"
"พระปิดตาผงไม้แหย่แย้ผสมผงรังต่อ ตำรับโบราณที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งแห่งโชคลาภเป็นหนึ่งแห่งเมตตามหานิยม"
พระปิดตาเนื้อผงไม้แหย่แย้ผสมผงรังต่อ หลวงปู่คำสังข์ ท่านได้นำผงไม้แหย่แย้ ซึ่งเป็นไม้มงคลอันเป็นที่รู้จักกันมาแต่โบราณว่าเป็นไม้ที่เด่นในเรื่องโชคลาภในเรื่องเมตตาค้าขายและเป็นไม้มงคลที่หายากมาก เพราะไม้แหย่แย้แค่อันเท่าก้านไม้ขีดก็ราคาบูชากันเป็นพันแล้ว ซึ่งแต่โบราณห้ามบอกว่าผู้ใดมีไม้แหย่แย้แค่ก้านไม้ขีดบูชาติดตัว จะไปเสี่ยงโชคลาภที่ใดก็มีแต่ได้ จะมีแต่ความสำเร็จเพราะพลังความศักดิ์สิทธิ์ของไม้แหย่แย้นั้นจะช่วยเรียกโชคลาภเข้ามา และผู้ใด ทำมาค้าขายไม่ว่าจะไปค้าขายที่ใดเมื่อได้บูชาไม้แหย่แย้เท่าก้านไม้ขีดตัวตัว ไปทำมาค้าขายก็จะขายดิบขายดี หรือผู้ใดที่ทำงานราชการ ทำงานกินเงินเดือนเมื่อมีไม้แหย่แย้บูชาติดตัวก็จัดเป็นที่เมตตาเสริมราศีให้ก็เป็นที่เมตตาแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ การงานก็เจริญก้าวหน้ามั่นคง ด้วยพลังอานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของไม้แหย่แย้หลวงปู่ท่านจึงได้นำไม้แหย่แย้มาบดเป็นผงแล้วนำมาสร้างเป็นพระปิดตา เพื่อให้ญาติโยมได้บูชาแล้วจะได้เสริมความสำเร็จในเรื่องโชคลาภเสริมความสำเร็จในการทำมาค้าขายและเสริมความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

วันที่สร้าง

8/15/2016 11:14:22 AM
จำนวนคนอ่าน 1950
หน้าแรก | วัตถุมงคล | เรื่องพระน่ารู้ | วิธีการสั่งจอง | เกี่ยวกับเรา

Copyright©2008 amuletstore.in.th All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
powered by siamfocus.com